Základní podmínkou řešení reálné výživy je akceptace individuality.
První úvahou na téma „správná výživa pro každého“ je určení metabolického typu.

Máte před sebou 2 části, které mi pomohou správně rozhodnout o vašem metabolickém zařazení,
abych pro vás připravila ten nejlepší individuální výživový plán.
Dotazníky vycházejí z ájúrvédské metabolické typologie a dále dle:
Wollcott, W.-Fahey, T.:The Metabolic Typing Diet, N. York, USA

Test si může zkusit zdarma vyplnit každý.
Pokud nejsou vyplněny kontaktní údaje pravdivě, není možnost, jak bych Vám výsledky mohla sdělit.